logo

Thea Schouten

Taaltrainingen
NederlandsAls Nederlands de tweede (of derde, vierde ...) taal is die u (beter) wilt gaan beheersen, kan ik u hierbij begeleiden. Nederlands spreken, schrijven, lezen of beluisteren: tijdens een intakegesprek analyseer ik uw wensen wat betreft elk van deze "taalgebieden".

Als Nederlands uw moedertaal is, kan ik trainingen verzorgen om, al naar gelang uw wensen, het spreken, het schrijven, het lezen en het begrijpen te verbeteren of te verdiepen.

Ik heb twintig jaar onderwijservaring in het reguliere onderwijs en ben sinds 2004 werkzaam als freelance taaltrainer Nederlands.
If Dutch is the second (or third, fourth ...) language you want to learn, I can help you. Speaking, writing, reading or understanding Dutch: during an intake I will analyse which areas of the Dutch language you wish to learn or improve.


I have got twenty years of experience as a schoolteacher. Since 2004 I am working as a freelance language consultant.